Persoonlijke aanpak voor uw probleem

Tarieven

Rechtsbijstand en tarieven

Rechtsbijstand

Indien u een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten, wat zo goed als zeker het geval is voor uw autoverzekering, vallen – binnen de grenzen van de dekking – de kosten van advies en verdediging, ook die van medische of technische raadgevers, en de gerechtskosten ten laste van uw rechtsbijstandsverzekeraar en dient u deze dus niet zélf te betalen.

Wordt u dus bv. gedagvaard voor een verkeersinbreuk, of bent u slachtoffer van een verkeersongeval, dan betaalt uw verzekeraar rechtsbijstand alle kosten, o.a. de advocatenkosten. U heeft zelfs volledig vrije keuze van advocaat. Het enige wat u moet doen is de gegevens van de door u gekozen advocaat aan uw verzekeringsmakelaar melden.

Tarieven

De tarieven worden bepaald conform de aanwijzingen van de orde van Vlaamse Balies.

Artikel 446 ter Ger.W is de leidraad. Dit artikel bepaalt dat de advocaten hun ereloon begroten met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht. Een beding daaromtrent dat uitsluitend verbonden is aan de uitslag van het geschil (“no cure no pay” dus) is verboden. Indien het ereloon niet met een billijke gematigdheid is vastgesteld, wordt het door de raad van de orde, dienst taxatie, verminderd.

De volgende kantoorkosten worden zonder meer aanvaard door de taxatiecommissie van de orde van advocaten te Tongeren en worden door ons gehanteerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen :

  • Opening dossier: 40 euro
  • Dactylografie (ook mails): 11 euro per bladzijde
  • Kopieën en inkomende faxen/mails: 0,40 euro per bladzijde
  • Verplaatsingen: O,60 euro per afgelegde km
  • Het ereloon wordt ofwel wordt het aantal aangerekende uren in een ereloonstaat meegedeeld aan een uurtarief en dit middels een gedetailleerde time-sheet ofwel schriftelijk
    afgesproken op forfaitaire basis.

Vanaf 01/01/2014 worden wij verplicht om 21% BTW op de facturatie aan te rekenen.

Incasso

Voor vaste incasso-opdrachten hanteren wij bijzondere tarieven voor het ereloon en de kosten. Zo zal in geval van succesvolle recuperatie het ereloon doorgaans een percentage bedragen van de geïnde bedragen of een vooraf afgesproken forfaitair bedrag. Dit laatste is vooral bij kleinere schuldvorderingen interessant. In bepaalde gevallen kan ook voor de kosten met een forfait gewerkt worden. Het kantoor werkt voor elke cliënt een systeem op maat uit om de invordering van zijn onbetaalde facturen (of andere schuldvorderingen) op een efficiënte en rendabele manier te laten verlopen.